รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ร้านธงฟ้าประชารัฐ

 

น่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ที่จังหวัดน่าน

เมื่อ เย็นวันที่ 6 ต.ค.60 ที่ห้างนราไฮเปอร์มารค์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการติดตามและตรวจเยี่ยมร้านค้าประชารัฐ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  นาย เงียบ แสงจำปา พาณิชย์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยกระทรวงพาณิชย์ และผู้จัดการห้างนรา ให้การต้อนรับให้การต้อนรับ และสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

โดยความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ  โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาลดพิเศษร้อยละ 15-20 จำหน่ายในร้านค้าปลีกแบบถาวรได้อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนและเป็นการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าปลีก อีกด้วย

โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตลาดประชารัฐ ในเขตอำเภอเมืองน่าน ครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยการเสริมความเข้มแข็งของร้านค้าชุมชนได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของชาวน่าน ให้ดียิ่งๆ ต่อไป ส่วนประชาชน ที่ได้เดินทางมาซื้อสินค้า ประชาชน ได้นำบัตร มาใช้บริการ อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ทำการเปิดร้าน ส่วนมากจะซื้อเป็นของ อุปโภคและบริโภค เล่นไข่ ผงซักฟอก น้ำมันพืช ปลากระป๋องน้ำปลา สำหรับ เหล้าเบียร์ จะใช้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้   ซึ่งประชาชนส่วนมาก ต่างพอใจ ที่ทางรัฐบาล ได้ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ถือว่าพอใจมาก ที่ได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้

ทั้งนี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใย ต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย และได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ ได้ตรวจติดตามความคืบหน้า การจัดทำโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนั้น ยอมรับว่าการติดตั้งเครื่องรูดบัตร(EDC)ภายในร้านธงฟ้าประชารัฐ จะเร่งติดตั้งเครื่องรูดบัตรในระยะต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสามารถติดตั้งเครื่องรูดบัตรให้เพียงพอ โดยติดตั้งเครื่องรูดบัตรเพิ่มให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การบริการประชาชน และจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐให้ทั่วถึง

กองบรรณาธิการ  นสพ.น่านนิวส์