จิตอาสาอำเภอเวียงสาพัฒนา คู คลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณริมแม่น้ำน่าน บ้านไหล่น่าน ม.1 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลอง “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีประชาชนจิตอาสาอำเภอเวียงสา ร่วมกับปกครองจังหวัดน่าน หน่วยทหาร หน่วยงานภาคราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลอง “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอเวียงสา ต่างร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อเทิดพระเกียรติฯ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดน่าน