เทศบาลตำบลกลางเวียง จัดโครงการ 1 อปท 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 เมื่อวันที่​ 9​ สิงหาคม​ 2562​ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านดอนแท่นหมู่ที่ 14 ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน โดยการนำของนายมนัส​ หวั่นท๊อก​ นายกเทศบาลตำบลกลางเวียง​ ได้จัดโครงการ​ 1​ อปท.​ 1​ ถนน​ ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม​ ประจำปี​ 2562​ 

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายพัฒนา สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้กำหนดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้ประชาชนมีความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณถนนที่ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมา การขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างชัดเจน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน โดยการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาด รวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว​ เทศบาลตำบลกลางเวียงได้คัดเลือกถนนสายเจ้าฟ้า (ทางเข้าบ้านสถานถึงสะพานบ้านดอนแท่น) มีระยะทางประมาณ 3,370 เมตร โดยทำการปลูกดอกบานบุรี บริเวณสองข้างทาง 

โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายหมวดเอกเฉลิมกิตติ์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงสา ประธานพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาในพื้นที่ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เข้าร่วมจำนวน 200 คน

 

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดน่าน