นักท่องเที่ยวร่วมทำบุญประเพณีตักบาตรเทียน ‘วัดบุญยืน’ มากกว่า 1,000 คน(ชมคลิป)

พระมหาเกรียงไกรฯ เจ้าคณะอำเภอ เผย เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในภาคเหนือ ถือเป็นการสืบสานพระศาสนา ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ณ วัดบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ได้มีประเพณีตักบาตรเทียนหนึ่งเดียวใน จ.น่าน และเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในภาคเหนือ เพื่อถวายพระสงฆ์ สามเณร โดยมีประชาชนมาร่วมทำบุญมากกว่า 1,000 คน

พระมหาเกรียงไกร อหิงสโก เจ้าคณะอำเภอเวียงสา วัดบุญยืนพระอารามหลวง กล่าวว่า วัดบุญยืนได้สืบสานประเพณีใส่บาตรเทียน มีแห่งเดียวในภาคเหนือ ของชาวบ้านในเขต อ.เวียงสา และศรัทธาของ วัดบุญยืน พระอารามหลวง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา (ในอดีตชื่อเวียงป้อ) จังหวัดน่าน ประเพณีใส่บาตรเทียน ถือเป็นประเพณีสำคัญที่คณะสงค์และคณะศรัทธาประชาชนชาวอำเภอเวียงสาได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานยาวนาน ซึ่งไม่ปรากฏชัดว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด สันนิฐานว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักรราช 2344 หลังจาก เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ สร้างวัดบุญยืนได้ 1 ปี เมื่อ พุทธศักราช 2343 ถึงปัจจุบัน 217 ปีแล้ว ในยุคเริ่มต้นเป็นประเพณีที่ทำเฉพาะวัดบุญยืน ได้สืบทอดกันมา เพื่อให้พระสงฆ์ที่สังกัดของวัดบุญยืนได้นำเทียนหลังจากเสร็จพิธีกลับวัดไปจุดบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และได้จุดศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยในยามค่ำคืน มีเพียงวัดเดียวในจังหวัดน่านที่สืบสานประเพณีนี้อย่างเหนียวแน่น อาจจะมีแห่งเดียวในเมืองไทยหรือในโลก ถึงแม้ว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปเข้ายุคสมัยใหม่ มีไฟฟ้าใช้ แต่ชาวบ้านก็มิได้ละทิ้งเสื่อมถอยประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน กลับช่วยกันฟื้นฟูสืบทอดให้กับลูกหลานสืบไป ซึ่งต่างกับที่อื่นมีตำนานตักบาตรดอกไม้ เพื่อเป็นการสืบสานพระศาสนา เป็นการถวายเทียนแก่พระสงฆ์ ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจของฤดูเข้าพรรษา เพื่อรักษาประเพณีการทำบุญใส่บาตรเทียนให้คงไว้ เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และพุทธบริษัท วัดบุญยืนและญาติโยมได้รักษาประเพณีได้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งจะหาดูไม่ได้จากที่อื่น

ด้าน พันตรีพิบูุญชัย ณ ลำพูน ผู้ทรงคุณวุฒิอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรเทียนวัดบุญยืน อำเภอเวียงสา เป็นประเพณีดั้งเดิมที่ชาวอำเภอเวียงสาได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ สมควรที่จะอนุรักษ์รักษาไว้ให้ลูกหลานอย่างยั่งยืน เพื่อให้เห็นว่าที่วัดบุญยืนแห่งนี้มีประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานอย่างต่อเนื่อง อยากจะให้มาเห็นมาสัมผัสมาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงของชาวอำเภอเวียงสา พร้อมทั้งมาร่วมทำบุญในงานประเพณีดังกล่าว ประเพณีใส่บาตรเทียน ถือเป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งอยู่คู่กับชาวอำเภอเวียงสามาเป็นเวลาช้านาน เพราะเป็นประเพณีที่มีทั้งฝ่ายพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ใส่บาตรร่วมกัน ที่อื่นปรากฏเฉพาะคฤหัสถ์ใส่บาตรพระเพียงอย่างเดียว จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้อยู่คู่กับชาวอำเภอเวียงสาต่อไป

ในปีนี้ได้มีประชาชนทั่วทั้งจังหวัดน่าน และนักท่องเที่ยวต่างจังหวัด ได้เข้ามาเที่ยวชมและร่วมตักบาตรเทียนกันคึกคักกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา