น่าน-ทต.เวียงสา​จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา​ ประจำปี​ 2562

เมื่อวันที่​ 15​ กรกฎาคม​ 2562​ ณ​ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงสา​ อ.เวียงสา​ จ.น่าน​ นายวิโรจน์​ หวั่นท๊อก​ นายกเทศบาลตำบลเวียงสา​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ เจ้าหน้าที่​ พนักงาน​ จัดกิจกรรมประเพณี​แห่เทียนจำนำพรรษา​ ประจำปี​ 2562​ ขึ้นซึ่งในการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ได้กำหนดรูปแบบและกิจกรรมให้มีขบวนแห่เทียนพรรษา โดยมีชุมชน-หมู่บ้านในเขตเทศบาลเข้าร่วม จำนวน 2 ขบวน และสถานศึกษา จำนวน 4 ขบวน ตลอดจนการแสดงกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาและชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ให้ดำรงไว้สืบไป

วันเข้าพรรษามีประเพณีที่สำคัญ 2 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน สำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษานั้นเนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี โดยการแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธาความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไปแม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการซื้อเทียนพรรษาสำเร็จรูป มีไฟนีออนหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ ถวายแทน แต่ถ้าทุกคนช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาก็จะเป็นประเพณีอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป

 

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดน่าน