องคมนตรีตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน โดยมีนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56. ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ