อุตสาหกรรม จ.น่าน อวดโฉม 26 ผลงานสุดยอดต้นแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน พร้อมจัดสัมมนาเรื่องการพัฒนาเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านสู่ความยั่งยืน (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเรื่องการพัฒนาเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านสู่ความยั่งยืนและการแสดงผลงาน 26 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบซึ่งเงินและผ้าทอเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเรื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมดิอิมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

การจัดการสัมมนา “การพัฒนาเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านสู่ความยั่งยืน” และการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ซึ่งประกอบด้วย  การประกวดและการแสดงแฟชั่นโชว์ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน 26 ผลงาน ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ การด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีการสร้างแรงบันดาลใจจากการพัฒนาผลงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน จนนำมาสู่การได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในรูปแบบที่ผสมผสาน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมสมัยใหม่ และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน

ทั้งนี้ได้มอบเครื่องหมายการันตี ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพเครื่องเงิน  ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 92.5 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 12 ร้าน   สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการจากกลุ่ม     คลัสเตอร์เครื่องเงินน่าน / ผู้ประกอบการจากกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 80 คน

ด้านนายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  กล่าวว่า พร้อมกันนี้ยังมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์อวดโฉม 26 ผลงานสุดยอดต้นแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องเครื่องเงิน และผ้าทอเมืองน่าน ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน คงเอกลักษณ์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน รวมถึงเพื่อผลักดันให้เกิดกระแสการตื่นตัวในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การขยายช่องทางการตลาดโดยคำนึงถึงหลักการตลาดนำการผลิต และเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างตลาดเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านให้เป็นที่รู้จัก ทั้งในและต่างประเทศอีก