ระดมเร่งฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย หลังตายโรคไข้เลือดออกแล้ว 1 ราย

 

เทศบาลเมืองน่าน โดย นายสุรพล  เธียรสูตร  นายกเทศมนตรี  พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข   นำอุปกรณ์เร่งฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายในโรงเรียน และชุมชนเขตเทศบาลเมืองน่าน  หลังพบโรคไข้เลือดออกระบาด  ป่วยแล้ว 95 ราย เสียชีวิต 1 ราย   โดยทำการออกสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  เพื่อตัดวงจรการเกิดของยุงลาย  ป้องกัน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่   พร้อมกับแนะนำให้ประชาชนทำความสะอาดบริเวณบ้าน โดยในช่วงนี้ฝนเริ่มตกชุก อาจมีน้ำท่วมขังตามภาชนะต่างๆ  ควรคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง โรยทรายอะเบทตามร่องน้ำหรือภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วย

ด้าน นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน    เรียกประชุมสาธารณสุขอำเภอ 15 อำเภอ ทั้งจังหวัดน่าน ติดตามสถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออก  เน้นย้ำเรื่องการป้องกันการถูกยุงลายกัด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังยังเป็นกลุ่มเด็ก และทุกมาตรการควบคุมโรคและพื้นที่การระบาดต้องทำให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น  หลังพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น  โดยพบตัวเลขผู้ป่วยแล้ว 95 ราย และล่าสุดเสียชีวิตแล้ว 1 ราย  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  ที่ผ่านมา   โดยสั่งปรับแผนมาตรการรักษาจากเดิมที่ให้ผู้ป่วยกลับบ้านและติดตามเป็นระยะ จะเป็นการกักตัวให้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันที เพื่อป้องกันไม่ให้มียุงลายไปกัดคนป่วยและยุงลายจะกลายเป็นตัวแพร่เชื้อโรค ไปกัดคนในชุมชน

ซึ่งจะเป็นการควบคุมพื้นที่การระบาด  และสั่งการระดม หน่วยราชการ จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสม. ให้ใช้มาตรการ 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน  เก็บขยะ และ เก็บน้ำ  เพื่อเป็นการลดและกำจัดพื้นที่การเพาะขยายพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต้องดูแลจัดการพื้นที่สาธารณะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่สำคัญคือการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงประชาชนทุกพื้นที่ ต้องป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงลายกัด  โดยทายากันยุง และ นอนในมุ้ง เพื่อป้องกันยุงกัด  รวมทั้งต้องสังเกตอาการป่วยไข้ของคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดด้วย  และขณะนี้ได้ตั้งวอร์รูมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวัน