ชมรมมิตรอาสานันทบุรี ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นเพื่อน้อง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 62  นายเจริญชัย  แปลงล้วน   ประธานชมรมมิตรอาสานันทบุรี,นายปฐวีร์เดช พ่วงพันธุ์ ประธานชมรมเครื่องเสียงซิ่ง จ.น่าน  พร้อมสมาชิกชมรมฯ ได้นำอุปกรณ์และเครื่องมือเข้าปรับปรุงสนามเด็กเล่นและสนับสนุนเครื่องเล่นสนาม

ณ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร  ตำบลส้านนาหนองใหม่  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวนนักเรียน 68 คน เนื่องจากสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนามที่มีอยู่เดิมมีน้อยและชำรุดไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียน  โดยมีนายธวัชชัย  ชนะพิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคารและคณะครูให้การต้อนนรับชมรมฯ

นายเจริญชัย  แปลงล้วน   ประธานชมรมมิตรอาสานันทบุรี  กล่าวว่า ชมรมมิตรอาสานันทบุรี  ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวจิตอาสาที่มีใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งเน้นตอบแทนคุณแผ่นดินซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกันซ่อมแซมเครื่องเล่นเก่า และปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น