น่าน- จิตอาสาอำเภอเวียงสาพัฒนา คู คลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หนองน้ำครกบ้านตาลชุม ม.1 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลอง “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยมีประชาชนจิตอาสาอำเภอเวียงสา ร่วมกับปกครองจังหวัดน่าน หน่วยทหาร หน่วยงานภาคราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลอง “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอเวียงสา ต่างร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อเทิดพระเกียรติฯ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดน่าน