จิตอาสา 904 จ. น่าน ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา คู คลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562

 

วิทยากรจิตอาสา 904 จ. น่าน ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา อำเภอเมืองน่าน ได้จัดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าๆพระบรมราชินี ประจำปี 2562วันที่ 3 มิถุนายน เวลา 09.00 น. อำเภอเมืองน่าน ได้จัดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าๆพระบรมราชินี ประจำปี 2562

โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณลำเหมืองหลวงบ้านฝายแก หมู่ที่ 7 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พร้อมทั้งส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ จำนวน 500 คน