ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงสา ประชุม จัดการแข่งขันชกมวยการกุศล

 

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 คณะกรรมการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเวียงสา  จ.น่าน นำโดยท่านกำนันสกล เนตรใสวรกุล  และคณะกรรมการฯได้ประชุมจัดการแข่งขันชกมวยการกุศลอำเภอเวียงสา  พร้อมทำสัญญาการจัดการแข่งขันชกมวยการกุศลอำเภอเวียงสา  ขึ้นใน วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 62 ณ เวทีมวยชั่วคราวหอประชุมอำเภอเวียงสา จ.น่าน เพื่อเป็นกองทุนและสวัสดิการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่  รับประกันความมันส์ ดุเดือด โดยทีมงานเหนือเมฆ  เมืองน่าน (ประสิทธ์  บุตกาวงษ์)และแสนคม ลูกพิษณุ

กองบรรณาธิการ / ข่าว