จิตอาสา…ร่วมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หนองน้ำครกบ้านตาลชุม ม.1 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพุทธศักราช 2562 โดยมีนายเฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอเวียงสา เป็นประธานพิธี นายศราวุฒ พุฒตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตหนองน้ำครก ซึ่งทางอบต.ตาลชุม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

หนองน้ำครกบ้านตาลชุม หมู่ที่ 1 มีขนาดความกว้างประมาณ 50 ถึง 80 เมตรยาวประมาณ 450 เมตรสภาพเป็นลำน้ำน่านที่ไหลเปลี่ยนทิศทางเกิดการขึ้นเขินมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นเป็นจำนวนมาก ต่อมาทางอบต.ได้ร่วมกับหมู่บ้านเห็นว่าสภาพพื้นที่ตื้นเขินสมควรที่จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ปลัดอำเภอเวียงสาได้ทำการปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 อีกด้วย

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ