คณะวิทยาการจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่น 3/62และ รุ่น 2/61 เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และ ลดการใช้สารเคมี ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

 

คณะวิทยาการจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่น 3/62และ รุ่น 2/61 จัดกิจกรรมเวทีชาวบ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ และ ลดการใช้สารเคมี ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

ที่บ้านดู่เหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน  นายนิวัฒน์  งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะวิทยาการจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/2562 และ รุ่น 2/2561 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จัดกิจกรรมเปิดเวทีชาวบ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์    และลดการใช้สารเคมี ตามแนวทางศาสตร์พระราชาโดยเตรียมที่จะใช้พื้นที่สาธารณะของบ้านดู่เหนือ จำนวน 8 ไร่ของบ้านดู่เหนือ หมู่ 1 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน  เป็นพื้นที่พัฒนาปลูกผักปลอดสารพิษ สำหรับบริโภคและจำหน่าย โดยมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 ครัวเรือน   หลังจากหาแหล่งน้ำมาทำการเกษตร ในบนพื้นที่สูง โดยระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลจากใต้ดิน ขึ้นพักบ่อประปา ในที่สูง เกิดประสบผลสำเร็จ และน้ำมีใช้ในการทำการเกษตรอินทรีย์ และ ลดการใช้สารเคมี ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง วิทยากรจิตอาสา 904 วปร. ข้าราชการในพระองค์904และภาคส่วนส่วนราชการจังหวัดน่าน ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และมณฑลทหารบกที่ 38  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น   ทั้งนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เตรียมปลูกในกลางเดือนเดือนมิถุนายน 2562 ทั้งนี้ เพื่อสืบสานต่อยอดพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว        ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในการต่อยอด และเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้เจริญก้าวหน้าสืบไป