จิตอาสาอ.เวียงสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณวัดบุญยืน และถนน

มื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา ได้มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา จิละถา ปลัดอำเภองานสำนักงาน นายประธาน ครองสิงห์ ปลัดอำเภองานปกครอง และจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณวัดบุญยืน และถนนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูจักรธรรมสุนทร อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงสา ณ วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562  

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ