มุสลิมชาวสตูล กว่า 2,000 คน ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น พร้อมใจจัดงาน 1 ทศวรรษ รายาหยี ที่บ้านจอร์ เฉลิมฉลองเนื่องในวันตรุษอีดิลอัฎฮา (ชมคลิปคลิกเลย)

 


มุสลิมชาวสตูล กว่า 2,000 คน ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น พร้อมใจจัดงาน 1 ทศวรรษ รายาหยี ที่บ้านจอร์ เฉลิมฉลองเนื่องในวันตรุษอีดิลอัฎฮา

วันที่4ก.ย.2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่มัสยิดอะห์มาดีย๊ะปันจอร์ อ.ควนโดน จ.สตูล จังหวัดสตูล ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน “สลามัตฮารีรายาอิดิลอัฎฮา รายาหยีที่บ้านจอร์” โดยมีนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดน เป็นประธานเปิดงาน มีผู้แทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายธงไชย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล นางสาวดวงใจ มาตยานุมัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล และประชาชนเข้าร่วมงาน กว่า 2,000 คน


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นงานประจำปีของชาวบ้านปันจอร์และชาวอำเภอควนโดน จาก 12 ชุมชน ที่ร่วมกันดึงศักยภาพความสามารถของเยาวชน ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อตนเอง สังคม ศาสนา และประเทศชาติ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ ปี เพื่อเฉลิมฉลองในช่วงวันตรุษอีดิลอัฎฮาของพี่น้องชาวมุสลิม โดยปีนี้ถือเป็นปีที่ 11 มุ่งเน้นสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การสาธิตและบริการอาหารพื้นเมือง กิจกรรมเล่าขานตำนานควนโดน และในปีนี้มีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี คือ ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต่างแต่งกายสวยงามด้วยชุดมุสลิมพื้นเมือง และร่วมเดินขบวนฟากาดพาลูกจูงหวานไปมัสยิด


ทั้งยังมีการประกวดบุหงาตะลอร์ หรือการทำดอกไม้ไข่ ซึ่งเป็นการสื่อถึงความสำเร็จที่ชาวมุสลิมได้อ่านอัลกุรอ่านจบทั้งเล่ม ตลอดจนการมอบรางวัลครอบครัวดีศรีท้องถิ่น เพื่อสร้างสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องในชุมชนในการทำความดีด้านต่างๆ จนก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน และประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ที่พร้อมใจกันรวมพลังแห่งความสามัคคี สืบสานถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อส่งต่อแก่เยาวชนรุ่นหลัง นำไปสู่ความรู้สึกรักชาติ รักท้องถิ่น รักแผ่นดินเกิดของตัวเอง หยิบยื่นความดีแก่กันและกัน อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมและประเทศชาติสืบไป

นิตยา แสงมณี // สตูล

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com