พสกนิกรอำเภอเวียงสาร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา ได้มาเป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พสกนิกรชาวเวียงสา จิตอาสาทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  จึงได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งมีการรับชมการถ่ายทดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั้งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ