รมว.พม. ให้การต้อนรับประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ

รมว.พม. ให้การต้อนรับประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ
ที่เข้าแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ที่ผ่านมา
และมอบหนังสือ “85 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” รวมทั้งหารือถึงความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสตรี

วันนี้ (5 ต.ค.60) เวลา 09.00 น. นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง       ของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ให้การต้อนรับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ ในโอกาสที่เข้าพบ เพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 รวมทั้งหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสตรี ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ


พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า งานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และสภาสตรีแห่งชาติฯ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” จัดขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่             1 สิงหาคม2560 ที่ผ่านมา ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ขอเชิญกระทรวง พม. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 และขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงาน และได้มอบหนังสือ “85 พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” โดยสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจมาจัดพิมพ์เผยแพร่


“นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพสตรีไทย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐร่วมพัฒนา เพื่อให้สตรีไทย มีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิต   ที่ดีขึ้น และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

ณรงฤทธิ์  นุปิง  รายงาน