ธกส.สาขาเวียงสา รวมน้ำใจมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายธวัช นิกรวงศ์สิริ ผู้จัดการธกส.สาขาเวียงสา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน​ได้มอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเกษตรกรลูกค้าที่ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ซึ่งผู้ได้รับความเสียหายเป็นเกษตรกรลูกค้าธกส.​จำนวน 95 ราย เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และมอบเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบูรณะอุโบสถวัดห้วยสอน ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากเหตุการณ์เมื่อเย็นวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.ได้เกิดพายุฤดูร้อนลมกรรโชกแรง ในพื้นที่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ราษฎรได้รับผลกระทบบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน ในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลไหล่น่าน และ ตำบลส้านนาหนองใหม่ 3 หมู่บ้าน 95 ครัวเรือน และวัดจำนวน 1 แห่ง

หากท่านใดต้องการบริจาคเพื่อสมทบซ่อมแซมบูรณะพระอุโบสถวัดห้วยสอน สามารถบริจาคโดยตรงที่วัด หรือโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสา ชื่อบัญชี วัดห้วยสอน หมายเลขบัญชี 986-6-45612-9 และ ธนาคารธกส.สาขาเวียงสา ชื่อบัญชี เงินสมทบซ่อมแซมวัดห้วยสอน หมายเลขบัญชี 020157433242 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.097-9755778

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ