พิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ผบ.ศปภอ.ทบ. (ชมคลิปคลิกเลย)

พิธีรับ – ส่ง หน้าที่ ผบ.ศปภอ.ทบ.

พลโท บัณฑิต สุวัฑฒน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ส่งมอบหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัย ทางอากาศกองทัพบก ให้กับ พลตรี วิรัตน์ นาคจู ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ท่านใหม่) โดยมี ผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจำพื้นที่ ทั้ง ๔ หน่วย (๔ ภูมิภาค) กำลังพลนายทหาร นายสิบ และทหารกองประจำการ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศแจ้ง มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น โดย ผบ.ศปภอ.ทบ. ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลโท) และ รอง ผบ.พล.ปตอ. ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น ผบ.ศปภอ.ทบ. ในการนี้ ศปภอ.ทบ. ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ศปภอ.ทบ. ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

โดยเวลา ๐๗.๐๙ น. เริ่มพิธีสักการะพระพรหมธาดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ และสักการะพระบรมรูป ร.๕ ณ ห้องพิธีการแสงนาคหิรัญ บก.ศปภอ.ทบ. หลังจากนั้นเป็นพิธีลงนามในเอกสาร รับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ศปภอ.ทบ. ณ ห้องประชุมเสนาวินิจฉัย บก.ศปภอ.ทบ. ในเวลา ๐๙.๐๙ น. เริ่มพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ศปภอ.ทบ. และพิธีมอบการบังคับบัญชาระหว่าง พลโท บัณฑิต สุวัฑฒน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กับ พลตรี วิรัตน์ นาคจู ผบ.ศปภอ.ทบ. (ท่านใหม่) ณ หน้าอาคาร บก.ศปภอ.ทบ. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ ชมรมแม่บ้าน ศปภอ.ทบ. ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน ศปภอ.ทบ. โดย พลตรีหญิง สุวิภา สุวัฑฒน ประธานชมรมแม่บ้าน ศปภอ.ทบ. (ท่านเก่า) ได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับ คุณถนอมศรี นาคจู ประธานชมรมแม่บ้าน ศปภอ.ทบ. (ท่านใหม่) ณ ห้องรับรองเปรมปรีดา บก.ศปภอ.ทบ. โดยมีคณะกรรมการชมรมแม่บ้าน ศปภอ.ทบ. ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 

**ขุนศึก สยามโฟกัสไทม์ รายงาน**

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com