ทต.เวียงสา จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำรายได้ไปปรับปรุงหอประชุมอำเภอเวียงสา(หลังเดิม)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ลานหน้าเทศบาลตำบลเวียงสา โดยการนำของนายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำรายได้ไปปรับรุงหอประชุมอำเภอเวียงสา(หลังเดิม) ซึ่งหอประชุมดังกล่าวสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2497  การจัดทอดผ้าป่าครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายภาสกร อุตรชน นายกสโมสรโรตารี่เวียงสา ประธานพิธี พร้อมด้วยสมาชิกโรตารี่เวียงสา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อค้า และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งมียอดผ้าป่า ณ เวลา 14.00 น. ประมาณ 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาท)

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ