เรียนฟรี อาหารฟรี พักฟรี มีงานทำ

ประกาศ รับสมัครผู้ที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ
ตั้งแต่บัดนี้ – 22 เมษายน 2562

หลักสูตร 6 เดือน
– ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก(บริบาล)
– โรงแรมและบริการ
– การตัดเย็บเสื้อผ้า
– เสริมสวยสตรี

หลักสูตรระยะสั้น
– ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง (3 เดือน)
– สักคิ้ว 3 มิติ (1 เดือน)
– การตัดผมชาย (1 เดือน)
– นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง  (1 เดือน)
– การทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม (1 เดือน)

สวัสดิการฟรีทุกหลักสูตร
– ที่พักฟรี(เฉพาะสุภาพสตรี)
– อาหาร 3 มื้อ
– เครื่องแบบสำหรับอบรม
– วัสดุ อุปกรณ์การอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
10 ม. 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร.053-723950,081-9616676