ปล่อยแถวระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยก่อนการเลือกตั้ง ปี 62

 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชวลิต คำตื้อ ผบ.ร้อย ตชด.324 / พ.ต.อ.อัครภูมิ ชนะใหญ่ ผกก.สภ.เมืองน่าน / พ.ต.ต.เดี่ยว ศรีวิชัย สวป.สภ.เมืองน่าน / นายหาญชัย ไชยวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / นายทศพร ผ่องศรีสุข ปลัดอำเภอเมืองน่าน / นายสุจินต์สะพัด ศิริบูรณ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง


/ นายอุทัยวุฒิ กันหมุด หน.ป้องกันรักษาป่า ที่ นน. 11 (สะเนียน) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเรือง หัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชลอำเภอเมืองน่าน และข้าราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ได้เข้าร่วมกันพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยก่อนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 และประกาศคณะกรรมการการเรื่องตั้ง กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน กล่าวว่า อำเภอเมืองน่านมี ความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความไม่สงบเรียบร้อย ในช่วงที่มีการเลือกตั้ง ดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงได้มีสั่งการ ให้ทุกหน่วยทำการระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท เพื่อกดดันป้องกันการกระทำความผิด ให้ทุกหน่วยกำหนดเป้าหมายที่หวังผลชัดเจนเข้าปิดล้อม ตรวจค้น ตรวจสอบ และจับกุม หากเป้าหมายใด เกินขีดความสามารถของหน่วยให้รีบร้องขอกำลังสนับสนุนมายังอำเภอเมืองน่าน เพื่อจะได้ประสานกำลังจากส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการขั้นเด็ดขาดต่อไป