(สกู๊ปข่าวสำภาษณ์พิเศษ) พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค  พัฒนาบุคลากรกับกรอบพัฒนาทรัพยากร

(สกู๊ปข่าวสำภาษณ์พิเศษ) พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค  พัฒนาบุคลากรกับกรอบพัฒนาทรัพยากร

​ในอดีตที่ผ่านมา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช นั้น ประชาชนเข้าใจว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นของทหารอากาศ แต่ที่จริงแล้วเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับโรงเรียนแพทย์เมื่อ พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลมหาชน สามารถให้บริการทั้งข้าราชการทหารอากาศ ญาติพี่น้อง ในครอบครัว ใช้บริการได้ ตามสิทธิที่ได้รับแล้ว นอกจากนี้ยังให้บริการประชาชนทั่วไปด้วย โดยทุกคนใช้สิทธิตามขั้นพื้นฐานตามสังคม
​เนื่องจาก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ สามารถรับผู้เจ็บป่วย ทั้งประชาชนและทหารอากาศและครอบครัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ปรับในทุกด้าน เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์ บริการรักษาโรคต่างๆในปัจจุบัน โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไตและโรคอื่นๆ ที่ต้องการรักษาตามขั้นพื้นฐาน ทุกรายจะได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะโรค ในศูนย์การแพทย์ที่ครบวงจรแห่งนี้

​นอกจากนี้ ยังได้นำหลักธรรมมาเป็นเครื่องบำบัดจิตใจแก่บุคลากรและผู้ป่วยทุกราย ด้วยการจัดห้องพระเฉพาะ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนากว่า 2 ปี ที่ผ่านมา ที่อยู่ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้พัฒนาไปในทุกด้านเพื่อความเป็นสากลมากขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยมากขึ้น วันละกว่า 4,000 รายขึ้นไป
​แม้ภาระหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้ ได้นำคติธรรมการรำลึกถึงบุคคลที่จากไป โดยเฉพาะการเสด็จสู่สวรรคาลัย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นั้น โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้ริเริ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันถวายความอาลัย เป็นแห่งแรก ซึ่งมีการต่อยอดไปทั่วประเทศไทย ในปัจจุบัน ด้วยการนำช่างฝีมือมาเป็นผู้สอนแก่ผู้ป่วยและญาติ ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้

​นอกจากแนวคิดด้านพัฒนาต่างๆแล้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ท่านได้น้อมนำหลักทศพิธราชธรรม ที่เป็นธรรมาภิบาล มาใช้ผสมผสานตามหลักการบริหารงานบุคคลให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคลากรต่างๆในโรงพยาบาล แห่งนี้ จนได้รับการเคารพและชื่นชมในการบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาล ทั้งหมด ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อยอดกันมาตลอด จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการด้านรักษาพยาบาล ภายใต้หลักทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย ตามแผนพัฒนาไทยแลนด์ 4.0

โกสินธ์ จินาอ่อน ภาพ/โปร่ง พญาไม้ เรื่อง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก หนังสือพิมพ์ สยามโฟกัสไทม์   http://www.siamfocustimenews.com