น่าน – คณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดพิธีสรงน้ำสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนันทสารคุณ หลังได้ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุได้ 81 ปี 61 พรรษา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถวัดบุญนาค อ.เวียงสา จ.น่าน คณะศิษยานุศิษย์ได้นำสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนันทสารคุณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงสา และอดีตเจ้าอาวาสวัดบุญนาค หลังเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลน่าน กระทั่งเวลา 01.30 น. ของวันที่  15 มีนาคม 2562 พระครูนันทสารคุณ หลังได้ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุได้ 81 ปี 61 พรรษา

    

ในการประกอบพิธีสรงน้ำสรีระสังขารพระครูนันทสารคุณ ครั้งนี้ มีพระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีจำนวนมาก และจะนำสรีระสังขารมาบรรจุโลงเก็บรักษาที่พระอุโบสถดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธา ได้เข้ามากราบไหว้สรีระสังขารของท่านในโอกาสต่อไป

   ตามมติคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ เป็นเวลา 7 คืน โดยเปิดโอกาสให้คณะศิษยานุศิษย์แสดงความจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพได้ในแต่ละคืนจนครบ และจะมีพิธีปิดศพในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562   ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในโอกาสต่อไป

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ถ่ายภาพ /รายงาน