ชมรมเดินวิ่งโรงพยาบาลน่าน จัดงานส่งเสริมสุขภาพครั้งใหญ่ “63 ปีโรงพยาบาลน่าน วิ่งต้านมะเร็ง” มีนักวิ่งกว่า 2,960 คนร่วมงานคึกคัก

   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น. ณ ข่วงเมืองน่าน ชมรมเดินวิ่งโรงพยาบาลน่าน จัดงาน “63 ปีโรงพยาบาลน่าน วิ่งต้านมะเร็ง” เฉลิมฉลองวันครบรอบเปิดทำการโรงพยาบาลน่านปีที่ ๖๓ มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,960 คน และมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลน่าน

ในช่วงพิธีเปิดกิจกรรม นพ.วสันต์  แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน ได้กล่าวรายงานต่อ ดร.นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี โดย ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ได้กล่าวว่า กิจกรรม “63 ปีโรงพยาบาลน่าน วิ่งต้านมะเร็ง” ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความพร้อมเพรียง ความสนใจและรักในสุขภาพของพี่น้องประชาชนทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านได้มาออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อสื่อสารให้ประชาชนชาวจังหวัดน่าน ได้รับรู้ถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ด้วยการมาเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพของทุกท่านในวันนี้ กิจกรรมเดิน-วิ่งนั้น ไม่ได้สำคัญที่วันวิ่ง แต่สำคัญที่วันซ้อมวิ่ง วันวิ่งเพียง 1 วันไม่อาจทำให้ท่านสุขภาพดีได้ แต่เชื่อว่าทุกท่านได้มีโอกาสซ้อมวิ่งมาเป็นเวลาหลายวันแล้ว และนั่นคือส่วนที่ทำให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น และถือว่าเป็นความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้
นพ.พรชัย งามสิทธิฤกษ์ ประธานชมรมเดินวิ่งโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า กิจกรรม “๖๓ ปีโรงพยาบาลน่าน วิ่งต้านมะเร็ง” เป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองวันครบรอบเปิดทำการโรงพยาบาลน่านที่เปิดให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวน่าน มาเป็นระยะเวลา ๖๓ ปี โรงพยาบาลน่าน นับเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค มาตั้งแต่สมัยนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ออกกำลังกาย บริโภคอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง อันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว
ประกอบกับในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 เป็นวันครบรอบเปิดทำการโรงพยาบาลน่านปีที่ 63 ดังนั้นโรงพยาบาลน่านจึงได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพภายใต้ชื่องาน “63 ปีโรงพยาบาลน่าน วิ่งต้านมะเร็ง” ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ จำนวน 2,960 คน โดยสมัครวิ่งระยะทาง 10 กม.จำนวน 860 คน และสมัครเดิน-วิ่งระยะทาง 5 กม. จำนวน 2,100 คน และรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จะนำมอบให้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งของโรงพยาบาลน่าน เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติที่มีฐานะยากจน ที่มารับบริการที่งานเคมีบำบัด โรงพยาบาลน่านต่อไป
    ชมรมเดินวิ่งโรงพยาบาลน่าน ขอขอบพระคุณกัลยาณมิตร ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย เทศบาลเมืองน่าน, สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่าน, ชมรมนักวิ่งเมืองงาช้างดำ, บริษัทคูโบต้าน่าน, ร้านกิติชัยพาณิชย์น่าน, บริษัทมิตซูบิชิอีเล็คทริค กันยงวัฒนาจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัดชูชีพน่าน, นายกสมาคมคนพิการทุกประเภท จังหวัดน่าน, ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จังหวัดน่าน, ร้านน่านโภคภัณฑ์, ภูเพียงปศุสัตว์ฟาร์ม, ร้านกาแฟมณีพฤกษ์, ร้านกาแฟเฮือนฮังต่อ, ร้านกาแฟภูพยัคฆ์,สายการบินนกแอร์, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด, บริษัทนิ่มซี่เส็ง, บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส, ร้านน่านออฟเซต เครือข่ายชมรมนักวิ่งจากทุกชมรมในจังหวัดน่าน และที่สำคัญขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านและจังหวัดอื่นๆ ผู้ที่มีความสนใจในการดูแลสุขภาพทุกท่าน      ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.