น่าน –ชาวบ้านห้วยขาม 99 ครัวเรือนเดือดร้อนหนัก เขตการปกครองไม่ชัดเจนนานกว่า 6 ปี เสียสิทธิหลายด้าน ตัวแทนยื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรม ให้เร่งรัดดำเนินการ

วันที่ 5 ก.พ.62 เวลา 13.00 น.นายสว่าง เปรมประสิทธ์ กำนันตำบลสะเนียน อ.เมืองน่าน เป็นตัวแทน นำชาวบ้านห้วยขาม ต.เรือง อ.เมืองน่าน เข้ายื่นหนังสือต่อนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผ่านศูนย์ดำรงธรรม กรณี ชาวบ้านห้วยขาม 99 ครัวเรือน กว่า 600 คน ได้รับผลกระทบจากการไม่ประกาศเขตการปกครองพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว จากตำบลเรือง ให้มาอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองตำบลสะเนียน ซึ่งได้ติดตามการขอให้ประกาศเขตการปกครองตามกฎหมายมานานกว่า 6 ปี แต่ไม่มีความคืบหน้า ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน และเสียสิทธิต่างๆจากการช่วยเหลือของภาครัฐ


นายสว่าง เปรมประสิทธ์ กำนันตำบลสะเนียน อ.เมืองน่าน เปิดเผยว่า พื้นที่ชุมชนห้วยขาม เป็นชุมชนอยู่ระหว่าง บ้านตาแวน หมู่ 4 ต.เรือง และ บ้านน้ำโค้ง หมู่4 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน ซึ่งในปี 2540 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกำหนดเขตการปกครองพื้ที่อำเภอเมืองน่าน ซึ่งปรากฏว่าชุมชนบ้านห้วยขามในแผนที่การปกครองในท้องที่อำเภอเมืองน่าน ไม่ได้อยู่ในเขตการปกครองของตำบล แต่อยู่ในเขตการปกครองของพื้นที่ตำบลสะเนียน แต่ไม่มีการดำเนินการ จนกระทั่งตนเองได้เป็นกำนันตำบลสะเนียน ปี 2556 และชาวบ้านได้มาติดตามเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการทำประชาคมหมู่บ้าน 2 ครั้ง และมีมติให้ชุมชนห้วยขาม อยู่ในเขตการปกครองของพื้นที่ตำบลสะเนียน ซึ่งตั้งแต่ปี 2556 จนถึงขณะนี้ นานกว่า 6 ปี ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองน่านก็ยังไม่ดำเนินการ ทำให้ชาวบ้านห้วยขาม ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องเด็กนักเรียนชุมชนบ้านห้วยขามจำนวน 133 คน ที่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลสะเนียน

ซึ่งเดินทางได้สะดวกและใกล้หมู่บ้าน แต่ต้องเสียสิทธิ์ด้านทุนการศึกษา และโอกาสการช่วยเหลืออื่นๆ ขณะที่ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบเรื่องการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลต่างๆ รวมถึงกรณีภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ชาวบ้านห้วยขามก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือตามสมควร ซึ่งหากมีการประกาศเขตการปกครองให้บ้านห้วยขาม อยู่ในเขตการปกครองของตำบลสะเนียน ชาวบ้านห้วยขามจะได้รับประโยชน์และสิทธิ์ช่วยเหลือต่างๆจากองค์การบริหารตำบลสะเนียนได้ตามกฏหมาย
ทางด้านนายสัญญา กามินทร์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน หลังได้รับหนังสือ และตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นแล้ว จะนำเรื่องทั้งหมดเสนอถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อให้มีคำสั่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านห้วยขามเป็นการเร่งด่วนต่อไป ////