อุตสาหกรรม จ.น่าน ร่วมกับสํานักงานพาณิชย์ จ.น่าน สํานักงานพัฒนาชุมชน จ.น่าน กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินน่านและกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน กําหนดจัด งานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ครั้งที่ ๖ ประจําปี ๒๕๖๒

 

จังหวัดน่าน  โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินน่านและกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน กําหนดจัด งานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ครั้งที่ ๖ ประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตและการตลาดให้เครื่องเงิน ผ้าทอและสินค้า OTOP ของจังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

ซึ่งภายในงานจัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยนิทรรศการเครื่องเงินโบราณและผ้าทอพื้นเมืองน่าน / การสาธิตการทำเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านพร้อมบริการขัดล้างเครื่องเงินฟรี/ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านคุณภาพสากลตลอดจนสินค้า OTOP ขึ้นชื่อ/กิจกรรมนาทีทองทุกวัน / พร้อมทั้งชมแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์จากเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน จัดให้มีการแสดงแสง สี เสียง เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านสุดอลังการ

นำโดยคุณพิม พิมประภา  ตั้งประภาพร ดารานางเอกสังกัดช่อง ๗  ตลอดจนการแสดงทางวัฒนธรรมและสนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน คุณอ้วน วารุณี  สุนทรีสวัสดิ์  งานนี้ชมฟรีตลาดงาน พลาดไม่ได้กับภูมิปัญญาทางหัตถศิลป์อันเลื่องลือของชาวน่าน    ในงานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน  ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์นี้ ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.