ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 น่าน คว้าโล่ดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จว.น่าน เป็นประธานการประชุมบริหาร ภ.จว.น่าน โดยในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรชมเชยการปฏิบัติตามโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ดีเด่น ปี ๒๕๖๑ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ภ.จว.น่าน ณ ห้องประชุมหลวงนาถนรานุบาล ชั้น ๓ ภ.จว.น่าน