กาชาดน่านออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพัชราภรณ์ อนิวรรตน์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสา พร้อมด้วย รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสา กรรมการ/ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสา ร่วมกับ สาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลน่านและเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงสา โดยมีประชาชนที่เข้าร่วมบริจาคจำนวน 125 คน แต่สามารถบริจาคได้ 99 คน และนอกจากนี้ยังมีประชาชนสนใจร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยครั้งนี้อีกด้วย

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ