คณะศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิธานนันทกิจ (เนตร กนฺตภาโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีกลางเวียง และอดีตเจ้าคณะตำบลกลางเวียง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ เมรุชั่วคราววัดศรีกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ได้มีทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิธานนันทกิจ (เนตร กนฺตภาโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีกลางเวียง และอดีตเจ้าคณะตำบลกลางเวียง ซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยคณะสงฆ์และคณะ ศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันประกอบพิธี ณ เมรุชั่วคราววัดศรีกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีพระธรรมนันทโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 วัดพระธาตุช้างค้ำ อ.เมือง จ.น่าน ประธานฝ่ายสงฆ์  นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา ประธานขึ้นทอดผ้าบังสกุล ต่อหลังจากนั้นพระสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชนได้ร่วมวางดอกไม้จันทน์ เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้คณะศรัทธายังได้ร่วมกันจัดทำโรงทาน เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้รับประทานอีกด้วย

สำหรับประวัติ พระครูวิธานนันทกิจ (เนตร กนฺตภาโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีกลางเวียง และอดีตเจ้าคณะตำบลกลางเวียง ชื่อเดิม นายเนตร กุลวรรณ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2493 เป็นบุตรของ นายจู และนางจันทร์ กุลวรรณ เกิด ณ บ้านเลขที่ 156 ม.3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน อุปสมบทเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2515 โดยมีพระสาราธิคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญยืนเป็นอุปัชฌาย์ ซึ่งพระครูวิธานนันทกิจร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะศรัทธาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อประโยชน์ทางศาสนพิธีและกิจกรรมของชุมชนมากมาย นอกจากนี้ได้ก่อตั้งมูลนิธิเนติธรรมรักษ์ โดยนำดอกผลมาทำนุบำรุงพระศาสนาและเป็นทุนการศึกษาแก่ภิกษุสามเณร และเยาวชนบ้านกลางเวียง

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ