ศูนย์เรียนรู้ฯ จ.นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ กลุ่มอาชีพบ้านจวนเก่า​ จ.สิงห์บุรี

 

วันจันทร์ ที่​ ๘ มกราคม​​ พ.ศ. ๒๕๖๒​ นางลักษณา​ อิศรางกูร​ ณ​ อยุธยา​ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง​ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ ติดตามการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ​ในชุมชน หลักสูตร​งานประดิษฐ์​ ของกลุ่มอาชีพบ้านจวนเก่า​ หมู่ที่​ ๑​ ตำบลหัวป่า​ อำเภอพรหมบุรี​ จังหวัดสิงห์บุรี

​ ที่ได้รับการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ​ ภายใต้โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว​ ประจำปีงบประมาณ​ ๒๕๖๒ พร้อมติดตามการดำเนินงาน​ ให้คำแนะนำและกำลังใจ​ กลุ่มอาชีพ​บ้านไผ่ดำ หมู่ที่​ ๕​ ตำบลโรงช้าง​ อำเภอพรหมบุรี​ จังหวัดสิงห์บุรี​ ในการต่อยอดและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์​จักสานผักตบชวา​ ภายหลังสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจักสานผักตบชวา​ ภายใต้โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว​ จากการสนับสนุน​ในปีงบประมาณ​ ๒๕๖๑

ปฏิญญา  เรือนงาม รายงาน