น่าน- จัดมหกรรมแสดงสินค้าและส่งเสริมอาชีพคนพิการและวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จ.น่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมกับเครือข่ายคนพิการจังหวัดน่าน ได้มีการจัดมหกรรมแสดงสินค้าและส่งเสริมอาชีพคนพิการและวันคนพิการสากลจังหวัดน่าน ประจำปี 2561 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าของกลุ่มสมาคมคนพิการของแต่ละอำเภอ การจำหน่ายสินค้าของโรงเรียนน่านปัญญานุกูล การประกวดร้องเพลง การประกวดชุดแต่งกายพื้นเมือง การประกวดวาดภาพ​ การเสวนา​เรื่อง​ “การเสริมพลังคนพิการ​ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค​ ทั่วถึง​ และเป็นธรรม” การเขียนปณิธานความดีถวายพ่อหลวง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการและการระดมการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศรี สิทธิและความเป็นอยู่ดีของผู้พิการ นอกจากนี้ ยังมุ่งเพิ่มความตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้จากการรวมผู้พิการเข้ากับทุกแง่มุมของชีวิตการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

    กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนางสาวนาวิน ปิมปา นายกสมาคมคนพิการจ.น่าน กล่าวรายงาน นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.น่าน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมจำนวนมาก

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดน่าน