รองผู้ว่าฯน่าน สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

 

นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดน่าน ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สุ่มตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อควบคุม คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ว่าจะได้รับกระเช้าของขวัญที่ดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เนื่องจากขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านค้าส่วนใหญ่ จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่จัดจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างแพร่หลาย จังหวัดน่านจึงได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนลงพื้นที่สุ่มตรวจผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมทั้งแนะนำการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญที่ถูกต้องให้ผู้ประกอบการทราบ อาทิ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาน่าน , เทสโก้โลตัส สาขาน่าน , บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน , ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราพาณิชย์ และบริษัทนราไฮเปอร์มาร์ท จำกัด 


นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนจะมาเลือกซื้อกระเช้าของขวัญไปมอบให้ผู้ที่ตนเคารพรักเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภคให้ได้รับกระเช้าของขวัญที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะสมกับราคา จึงขอความร่วมมือผู้จำหน่ายสินค้าให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ที่จะนำมาจัดกระเช้าอย่างละเอียด โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก อย. แสดงชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหาร แต่ละรายการที่บรรจุ มีราคาสินค้าที่ชัดเจน และต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ รวมทั้งห้ามตั้งวางและแสดงกระเช้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเด็ดขาด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน