ทต.เวียงสาจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ สวนริมน้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) อ.เวียงสา จ.น่าน โดยเทศบาลตำบลเวียงสาร่วมกับพี่น้องชาวชุมชน แห่ขบวนรถพร้อมผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ที่ประดับประดับอย่างสวยงาม เพื่อเข้าสู่สวนริมน้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) อ.เวียงสา จ.น่าน ร่วมโชว์ความงดงามของรถและนางนพมาศที่เข้าร่วมประกวดในค่ำคืนลอยกระทง ซึ่งมีชุมชน โรงเรียน และหน่วยงาน เข้าร่วมงานประกอบด้วย หมู่ 3 บ้านกลางเวียง, หมู่ 4 บ้านบุยยืน, โรงเรียนพรรณทิพย์, โรงเรียนสาและเทศบาลตำบลกลางเวียง ร่วมในขบวนแห่ ภายในงานมีการประกวดนางนพมาศ การจำหน่ายกระทง และการประกวดกระทงสวยงาม สำหรับผู้การแข่งขันประกวดนางนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2561 ชนะเลิศได้แก่ นางสาววิจิตรา มิ่งมงคลบ้านบุญยืน, รองอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวศุภนาย ปันกิติ, รองอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวยศยาพร ตั๋นตุ้ย และรองอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวกัญชนิดา สุทธวิจิตร, นางสาวชลลดา เวชชิน และนางสาวกรวิภา การินทร์


ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรมทางศาสนา งานประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักและสืบทอดต่อไป และเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในหมู่บ้านและชุมชน


การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา ประธานพิธีเปิด นายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวอ.เวียงสา เข้าร่วมจำนวนมาก

 

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ