ร่วมทำบุญทอดกฐิน สร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดนาผา (เฮือนเจ้าน้อยเมือง)

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61  อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการสูงสุดคดีอาญาฝ่ายชี้ขาดสำนักงานอัยการสูงสุดและคุณดวงเดือน  ขัติยเนตร ผอ.ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  สามอาชีพ จ.น่าน ประธานทอดกฐินเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดนาผา (เฮือนเจ้าน้อยเมือง)  ณ วัดนาผา ต.กองควาย  อ.เมือง จ.น่าน โดยมีคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีจำนวนมาก

เนื่องด้วยวัดนาผาได้สร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดนาผา (เฮือนเจ้าน้อยเมือง)  โดยสร้างจากไม้สักทั้งหลังศิลปะเมืองน่านโบราณ  เป็นที่จัดแสดงวัตถุเครื่องใช้โบราณของชาวบ้านในสมัยก่อนและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบรรพชนสมัยปูย่าตายายให้คงอยู่สืบไป

ปฎิญญา  เรือนงาม ข่าว/ภาพ