น่าน – ทต.กลางเวียง จัดการแข่งขันฟุตบอล “สิงห์กลางเวียงคัพ” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองนก อ.เวียงสา จ.น่าน ได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล “สิงห์กลางเวียงคัพ” ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 โดยเทศบาลตำบลกลางเวียงร่วมกับโรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) ผู้ฝึกสอน สต๊าฟโค้ช ชมรมผู้ปกครอง และนักกีฬาสิงห์กลางเวียง การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง ในการสร้าง และพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ดี สังคมที่ดีและมีความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมฟุตบอลเข้าร่วม จำนวน 16 ทีม การจัดการแข่งขันดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทีมผู้ปกครองกองทุนสิงห์กลางเวียง และผู้สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน


การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนายสมบัติ สิทธิวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ฝึกสอน สต๊าฟโค้ช และชมรมผู้ปกครองทีมสิงห์กลางเวียง

 

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ