เวียงสาจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดภัยจากองค์การอนามัยโลก และคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยในชุมชน

 


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลเวียงสา ได้มีการจัดงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดภัยจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยในชุมชน โดยมีนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศบาลตำบลเวียงสา นายกเทศบาลตำบลกลางเวียง ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิกา