พิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

 

จังหวัดน่าน จัดพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561


เช้าวันที่ (23 ตุลาคม 2561) ที่ บริเวณหน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 57 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ดังนั้นในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆจะมาวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในวันปิยมหาราชทุก ๆปี


วันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะทรงประกาศเลิกทาส โดยไม่สูญเสียเลือดเนื้อของประชาชน ส่งผลให้คนไทยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช อันหมายถึงพระมหาราชอันเป็นที่รักของประชาชนทั้งปวง เพื่อนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมอารยะประเทศทั้งปวง ในรัชสมัยพระองค์ มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ จนสามารถกล่าวได้ว่า ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ และปกครองบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ประเทศชาติ ได้รอดพ้นจากภัยพิบัติได้ตราบเท่าทุกวันนี้

ข่าว/ภาพ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน