ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน ประจำปี 2561

 

(23/10/61) นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน ปลอดเหล้าเบียร์ อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา นายวิโรจน์ หวั่นท็อก นายกเทศบาลตำบลเวียงสา พร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านบุญยืน ร่วมกันขับเคลื่อนงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ทั้งสองฝากฝั่งลำน้ำบ้านป่ากล้วย เรือทุกลำพร้อมกัน ณ บริเวณหน้ากองอำนวยการแข่งขัน วงดุริยางค์โรงเรียนบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ โดยมีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังแท่นพิธี

จากนั้น มีการโชว์เรือล่องมาตามลำน้ำน่าน ประกอบด้วย ประเภทสวยงาม เรือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี การตีฆ้อง ตีปาน และเป่าแนทั้งนี้ การแข่งขันเรือประเพณีวันออกพรรษา ตานก๋วยสลาก วัดบุญยืน กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 -24 ตุลาคม 2561 ณ สะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ ให้ประชาชนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลามัย รู้คำว่า กีฬาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของอำเภอเวียงสา และจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติ ในการดำเนินการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และหมู่บ้านที่ส่งเรือเข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 29 ลำ

แบ่งเป็น ประเภทเรือเล็ก 5 ลำ ประเภทเรือกลาง 6 ลำ ประเภทเรือใหญ่ 8 ลำ ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน (เรือมะเก่า) 10 ลำ นอกจากนี้มีประเภทการประกวด ได้แก่ การประกวดกองเชียร์ จำนวน 2 ชุมชน และการประกวดเรือเอกลัษณ์น่าน โดยมีการโชว์เรือสวยงาม จำนวน 2 ชุมชนอย่างไรก็ตาม การจัดงานดังกล่าว จังหวัดน่าน องค์กรจัดการแข่งเรือทุกฝ่าย ฝีพาย ชุมชนเรือแข่ง ได้รณรงค์ให้ทุกสนามแข่งขันฯ ปลอดจาก เหล้า – เบียร์ โดยได้รับการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด พ่อค้า ประชาชน ห้างร้านในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น