น่านพ่อค้าแม่ค้าตลาดราชพัสดุแห่เดินทางมา ศาลากลางจังหวัดน่าน พบศูนย์ดำรงธรรม เพื่อขอไกล่เกลี่ย ลดค่าเช่า แผงขายของ ตลาดราชพัสดุ ที่ผู้รับสัมปทาน เก็บค่าเช่าสูงมาก

 

เมื่อวันที่  20 ก.ย.60ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน  กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดสดราชพัสดุ  อำเภอเมืองน่าน  รวมตัวเดินทางบุกศาลากลางจังหวัดน่าน พบศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ช่วยแก้ปัญหาค่าเช่าพื้นที่วางของจำหน่ายสินค้า  ในบริเวณตลาดราชพัสดุ จากนั้น ได้ส่งผู้แทนเข้าเจรจา ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญชั้น 2   โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมในการไกล่เกลี่ยระหว่าง เจ้าของตลาด(ผู้ได้รับสัมปทานจากกรมธนารักษ์) กับกลุ่มแม่ค้าพ่อค้าในตลาดสดกรมธนารักษ์  โดยมี เจ้าหน้าที่จากกรมธนารักษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม เจ้าหน้าที่สรรพากรจังหวัดน่าน  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เจ้าหน้าที่ ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

ร่วมประชุมเพื่อหาข้อยุติ โดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง และตกลงกันไม่ได้ เพราะการประชุมใช้เวลานาน กลุ่มแม่ค้าพ่อค้าบางส่วนต้องรีบกลับไปค้าขายของที่ตลาด เนื่องจากถึงเวลาในตอนเย็น เป็นช่วงที่ประชาชน มาจับจ่ายซื้อสอยกับข้าวกัน จึงไม่มีผู้ตัดสินใจที่จะตกลงตามที่เจ้าของตลาด (ผู้ได้รับสัมปทานจากกรมธนารักษ์) ที่เสนอลดค่าเช่าลงมา จากครั้งแรกเสนอมาที่  แรกเข้า15,000บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)  ลดเหลือหมื่นสี่พัน และค่าเช่าปี 1 750 ปี 2 800 ปี 3 900 ปีที่ 5 950 และปีที่ 7 1000 บาท   ส่วนทางด้านพ่อค้าแม่ค้าซึ่งได้ยื่นคำขอลดราคาไว้  แรกเข้า 10000 บาท ปีที่ 1700 บาท  ทำให้วันนี้ตกลงกันไม่ได้เนื่องจากไม่มีผู้ตัดสินใจ  แต่ จะให้คำตอบได้ในวันวันพุธหน้า(วันที่ 27 กันยายน 2560)

ทางด้าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่า ค้าแม่ค้ายังไม่สามารถตัดสินใจได้   ก็จะนำข้อเสนอจากพ่อค้าแม่ค้าให้กลุ่มผู้รับสัมปทานจาก กรมธนารักษ์ พิจารณา  ซึ้งตอนนี้การพิจารณาร่วมกัน  ผู้รับสัมปทานจากกรมธนารักษ์ ได้ลดราคาค่าธรรมเนียม และค่าเช่ารายเดือนลงมา   ให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ถ้าตกลงตามตามนั้นได้โครงการก็จะดำเนินการต่อไปหรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับพ่อค้าแม่ค้า

กองบรรณาธิการ นสพ.น่านิวส์,น่านนิวส์อออนไลน์