รพ.น่าน จัด “โรงทานอิ่มบุญให้ญาติผู้ป่วย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ร.9

 

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.61 โรงพยาบาลน่าน ได้มีการจัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน  “โรงทานอิ่มบุญเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นการการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้รับบริการโรงพยาบาลน่าน และประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 61ร่วมกับ โรงพยาบาลน่าน, มณฑลทหารบกที่ 38 ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดน่าน,คุณณรงค์ฤทธิ์ นุปิง นักพัฒนาสังคมชำนาญการสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,บริษัทแพร่ธำรงวิทย์ จำกัด สาขาน่าน คณะจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ,ชมรมมิตรอาสานันทบุรี  ,รวมถึง พ่อค้าสมาคมต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดน่าน

 

โดยเปิดโรงทานฯระหว่างวันที่ 9-19 ต.ค.61 (เว้นวันที่ 14-15 ต.ค.61 )เป็นเวลา 9 วัน ณ ลานชั้น 1 อาคารผ่าตัด  โรงพยาบาลน่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 500 กว่าคน ต่อวัน

ปฎิญญา  เรือนงาม ข่าว/ภาพ จ.น่าน