ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนสอนตัดเสื้อ เสริมสวย นิรันด์รัตน์

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนสอนตัดเสื้อ เสริมสวย นิรันด์รัตน์ เชียงราย

เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบริษัทหรือภาคธุรกิจที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ ๑๖ ปี

โดยศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมกับโรงเรียนสอนตัดเสื้อ เสริมสวย นิรันดร์รัตน์ ได้ประสานความร่วมมือเพื่อฝึกทักษะอาชีพให้แก่สตรีและครอบครัว ทั้งนี้ยังรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ เข้าทำงานทุกรุ่น