ร่วมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 2

 

 

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.61 นาย นายปัฐวีร์เดช  พ่วงพันธ์ ประธานชมรมเครื่องเสียงซิ่ง จ.น่าน  ร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่ จ.น่าน อาทิ ชมรมกระบะดีเซลเมืองน่าน,น่านรถซิ่งคลับ,กลุ่มโค-เซ็ม-บอย  ,หนังสือพิมพ์น่านนิวส์ www.nannews.net ได้ร่วมกันจัดโครงการ  ทำความดีเพื่อสังคม  ทำดีได้ไม่ต้องอาย  ครั้งที่ 2 ณ วัดพระธาตุเขาน้อย อ.เมือง จ.น่าน โดยได้รับเกียรติจาก  คุณณรงค์ฤทธิ์ นุปิง นักพัฒนาสังคมชำนาญการสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาภายใต้โครงการทำความดีจิตอาสา โดยมีกลุ่มอาสาเล็กๆ มีใจอาสาที่จะทำความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ถือเป็นการทำบุญที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ เนื่องจากพบว่าจังหวัดน่าน ขาดความมีวินัยในตนเอง และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ลานสาธารณะ เป็นที่รวมตัวของผู้คนในยามเย็น ในการออกกำลังกายและรับประทานอาหารทำให้มีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดเต็มพื้น จึงได้คิดโครงการทำความดีจิตอาสา “ทำความดีเพื่อสังคม  ทำดีได้ไม่ต้องอาย  ครั้งที่ 2” ร่วมมือช่วยกันทิ้งขยะลงถัง ลงภาชนะทิ้งขยะให้ถูกที่ ปลูกฝังและตระหนักให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาใช้เป็นที่พักผ่อน ออกกำลังกาย  คำนึงถึงความสะอาดและมีวินัยในตนเองมากขึ้น ซึ่งทางชมรมฯจะจัดกิจกรรมเช่น นี้  ขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง