น้ำใจไทย ! สมทบทุนถวาย เรือ ให้สำนักสงฆ์กิตตินันโท

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 61 กลุ่มสายเหนือ Racing  เส้นทางสู่มิตรภาพ ,คุณเจริญชัย  แปงล้วน,คุณปัฐวีรเดช  พ่วงพันธ์ ประธานชมรมเครื่องเสียงซิ่งน่าน,นครน่านเรซซิ่ง,น่านรถซิ่งคลับ ได้นำเรือ ถวาย สำนักสงฆ์กิตตินันโท สำหรับให้พระภิกษุ สามเณรได้ใช้เป็นพาหนะ ในการออกรับบิณฑบาตจากญาติโยม และประกอบกิจนิมนต์ในพื้นที่ช่วงที่ประสบภาวะน้ำท่วม

สืบเนื่องจากทางกลุ่มสายเหนือ Racing  เส้นทางสู่มิตรภาพได้รับประสานจากทาง สำนักสงฆ์กิตตินันโท เลขที่ 105 หมู่ 14 บ้านธงใหม่พัฒนา  ต.ดู่ใต้  อ.เมือง จ.น่าน ช่วงเหตุการณ์น้ำท่วม อันเป็นผลมาจากอิทธิพลพายุ “เบบินคา” เมื่อวันที่ 17-20  สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสำนักสงฆ์กิตตินันโท ได้ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 2 เมตร ทำให้พระสงฆ์ไม่สามารถออกไปไหนได้  ไม่มีเรือพาย ที่ใช้เวลามีเหตุการณ์น้ำท่วม  ทางกลุ่มสายเหนือ Racing  เส้นทางสู่มิตรภาพ จึงได้ประสานคุณเจริญชัย แปงล้วน ทีมงานจังหวัดน่าน ให้ช่วยประสานหาทุนสมทบและหาช่างต่อเรือ  เพื่อถวายให้สำนักสงฆ์กิตตินันโท