เวียงสา- จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเวียงสาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

 


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน ได้มีการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเวียงสาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างออกกำลังกาย เล่นกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเวียงสา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสาได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเวียงสาเข้าร่วมจำนวน 16 แห่ง คือ เทศบาลตำบล จำนวน 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 13 แห่ง โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีฟ้า สีแสด และสีม่วง ซึ่งได้มีการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา คือ วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อ และเปตอง


ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเวียงสาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 นี้ ได้รับเกียรติจากนายไกรสร อนิวรรตน์ นายอำเภอเวียงสา ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ