น่าน ทำพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ที่พุทธมณฑลวัดพระธาตุแช่แห้งพระอาราหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายไพศาล  วิมลรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีนายอำเภอทั้ง 15 อำเภอ รวมทั้งผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เข้าร่วมพิธี   ซึ่งในพิธีประธานได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของอำเภอ และจังหวัดวางบนพาน  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามลำดับ   โดยมีผู้พิพากษา ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัด น่าน เข้าร่วมพิธี  เป็นจำนวนมาก

โดยได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา  พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์  พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตั้งจิตอธิฐานเป็นเวลา 89 วินาที โดยทางจังหวัดน่าน  ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในทั้ง 18 อำเภอ อำเภอละ 1 แห่ง ในส่วนของอำเภอเมืองน่าน   นั้นจะใช้สถานที่ที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งจัดสร้างขึ้นบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง

ได้รับมอบดอกไม้จันทน์ จากหลายภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งมี 2 แบบ ประกอบด้วย แบบช่อ 5 ดอก    และแบบดอกเดี่ยว   สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ             ซึ่ง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในพระราชพิธีฯ ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนองค์กร ตลอดจนจิตอาสา ประชาชนทั่วไป ที่ได้มีการกระจายกันไปทำทั่วทุกพื้นที่   ทั้งนี้เป็นความตั้งใจของประชาชนที่อยากมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้    โดยเบื้องต้นได้ตั้งเป้าไว้จำนวน 450,000 ดอก     แต่เนื่องจากประชาชนร่วมกันทำกันเป็นจำนวนมาก เชื่อว่าเวลานี้จำนวนน่าจะใกล้เคียงกับจำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดน่าน         โดยในส่วนของจังหวัดน่าน นั้นได้กำหนดจัดขึ้น  ณ พุทธมณฑลหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง  และในส่วนของอำเภอต่างๆ ก็จัดที่วัดสำคัญๆ ในแต่ละอำเภอ

โดยที่ จังหวัดน่าน     ได้กำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 26 ตุลาคม 2560    ในส่วนของจังหวัดน่าน  ได้มีการจัดเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง   ได้มีแนวคิดอยากที่จะให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสที่จะร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา ที่พระองค์ ได้ทรงงาน  เพื่อความผาสุกของเหล่าพสกนิกร  ของพระองค์ท่าน ยาวนานเกือบ 70 ปี

กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์/น่านนิวส์ออนไลน์