ซาบซึ้งน้ำใจคนไทย ไม่ทิ้งกัน น้ำท่วมเสียหาย ธารน้ำใจยังล้นเหลือ ครั้งที่ 2

 

เมื่อวันที่  1 กันยายน 61 กลุ่มสายเหนือ Racing  เส้นทางสู่มิตรภาพ ,กลุ่มคนเหนือพลัดถิ่น “คนแต้เมืองน่าน”, ร่วมกับ ชมรมนครน่านเรซซิ่ง,ชมรมเครื่องซิ่งน่าน,จัดกิจกรรมซาบซึ้งน้ำใจคนไทย ไม่ทิ้งกัน น้ำท่วมเสียหาย ธารน้ำใจยังล้นเหลือ ครั้งที่ 2  ร่วมนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หลายอำเภอในพิ้นที่จังหวัดน่าน อ.สันติสุข อ.ท่าวังผา อ.เมือง อ.เวียงสา  หลังจากระดับน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ โดยวันนี้ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยแก้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน ,ชาวบ้าน ตำบลกองควาย ,ชาวบ้านอำเภอสันติสุข ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม อันเป็นผลมาจากอิทธิพลพายุ “เบบินคา” เมื่อวันที่ 17-20  สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา