ชาวบ้านผวาหมีควาย   แจ้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า จ.น่าน ไล่ติดตามหมีลงกินไร่ข้าวโพด

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้าจังหวัดน่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13( แพร่) ได้รับแจ้งจากนาย วิรัตน์ ฟั่นเฝือผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านพบหมีได้เข้าไปกัดกินไร่ข้าวโพดของชาวบ้านบริเวณห้วยบ้านห่าง ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

จึงรายงานให้นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.13 รับทราบพร้อมได้จัด เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวด้วยได้ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านวังหมอ หมู่ที่ 1 เข้าไปดำเนินการตรวจสอบบริเวณที่รับแจ้ง ต้องเดินเท้าเข้าไปตามที่รับแจ้งปรากฏว่าพบร่องรอยตีนหมี ขนาดใหญ่น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป

อยู่บริเวณไร่ข้าวโพดของชาวบ้านและพบ ว่าข้าวโพดได้ถูกหมีกัดกินเป็นบริเวณกว้างเป็นจำนวนมาก จึงได้กระจายกำลังค้นหาและตรวจสอบบริเวณดังกล่าวรัศมีประมาณ 1 กิโลเมตรปรากฏว่าไม่พบ ตัวหมีตามที่รับแจ้งแต่อย่างใด จึงได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายเตือนลูกบ้านให้ ระวังและช่วย สอดส่องดูแล หากพบหมีให้แจ้งผู้นำหมู่บ้านเพื่อ จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการต่อไป

*************
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888