วีโกปันน้ำใจสร้างฝาย

 

นายอาณัติ วัดจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด  มอบเงินสมทบทุน จำนวน 60,000 บาท สร้าง “ฝายมีชีวิต ลำน้ำห้วยนาอัก อ.บ่อเกลือ จ.น่าน” ให้กับชุมชนบ้านบ่อหลวงเพื่อชะลอน้ำบรรเทาภาวะน้ำท่วม เก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค โดยมี  นางสุจิตรา ยาวิไชย ผอ. โรงเรียนบ้านบ่อหลวง ผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 32 และกองร้อยทหารพรานที่ 3203, 3209  เป็นตัวแทนรับมอบ  ณ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อเร็วๆ นี้